Op welke manier wilt u contact met ons opnemen?

Stuur ons een bericht of bel +31 (0) 33 466 96 61

PRIVACY STATEMENT

Introductie

Westerhof-Demoed biedt search, advies en interim diensten aan zoals verder uitgelegd op onze website. Westerhof-Demoed heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van deze diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy en zorgvuldige omgang met (persoons-)gegevens.

Dit Privacy Statement geldt voor kandidaten, klanten, referenten, bezoekers van de Westerhof-Demoed website en voor personen die zich hebben aangemeld voor informatie die Westerhof-Demoed periodiek stuurt zoals onze e-mail nieuwsbrief.

Voor dit Privacy Statement is een:

  • klant: een organisatie die Westerhof-Demoed inschakelt voor het uitvoeren van diensten;
  • kandidaat: een persoon die zich aanmeldt voor onze diensten, een (potentiele) kandidaat voor openstaande of toekomstige vacatures, of een medewerker van een klant;
  • referent: een persoon die een persoonlijk oordeel geeft over een kandidaat.

 

Waarom en hoe verzamelt Westerhof-Demoed persoonsgegevens

Voor onze diensten aan klanten en kandidaten is het noodzakelijk om persoonlijke informatie over individuen te verzamelen, bijv. voor het invullen van een vacature van een klant.

Voor bepaalde posities plaatst Westerhof-Demoed een advertentie waarop een kandidaat zelf kan reageren. Het kan ook zijn dat Westerhof-Demoed kandidaten, maar ook referenten persoonlijk benadert via telefoon, e-mail of op kantoor. Op dat moment wordt een kandidaat of referent geïnformeerd dat zijn persoonlijke informatie verwerkt kan worden. Dit Privacy Statement wordt dan ook verstrekt.

Westerhof-Demoed verwerkt ook persoonlijke informatie voor het doen van onderzoek naar  bedrijfssectoren of marktsegmenten, vaak op verzoek van een klant. Met dergelijk onderzoek krijgt Westerhof-Demoed inzicht in doelgroepen en de personen die daarin werkzaam zijn. Zulk onderzoek helpt klanten met het zoeken naar geschikte kandidaten.

Het type werk brengt met zich mee dat Westerhof-Demoed op basis van vertrouwelijkheid persoonlijke informatie verwerkt en soms moet werken zonder dat de betrokken persoon hiervan op de hoogte is. Denk aan een zoekopdracht voor een klant die nog niet bekend mag worden.  Wanneer het niet mogelijk of redelijkerwijs haalbaar is om een betrokken persoon direct te benaderen, verwerkt Westerhof-Demoed persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Waar mogelijk vraagt Westerhof-Demoed toestemming zoals hierna verder uitgelegd.

 

Wat voor persoonsgegevens gebruikt Westerhof-Demoed

klant:  Westerhof-Demoed gebruikt bedrijfs- en contactinformatie zoals naam, e-mail, functie, telefoonnummer. Daarnaast gebruikt Westerhof-Demoed ook informatie die een klant verschaft zoals bijv. gespreksverslagen met de klant over vacatures en kandidaten.

kandidaat:  Indien een kandidaat zich na persoonlijk contact laat inschrijven in ons kandidatensysteem voor een openstaande of toekomstige positie dan verzamelt Westerhof-Demoed naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, functie, en indien van toepassing, cv en motivatiebrief.

Voor zoekopdrachten en marktonderzoek verwerkt Westerhof-Demoed ook persoonlijke informatie uit openbare bronnen (bijv. Kamer van Koophandel, online publicaties) maar er worden geen persoonsgegevens uit databases van derde partijen gebruikt.

referent:  Westerhof-Demoed vraagt naam, e-mailadres en telefoonnummer van een referent, en daarnaast de persoonlijke mening over de geschiktheid van een kandidaat voor een openstaande positie.

 

Gebruik van persoonsgegevens 

Westerhof-Demoed verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Klanten: Klantinformatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst met Westerhof-Demoed en de gerechtvaardigde belangen van Westerhof-Demoed zoals relatiebeheer en marketing.
  • Kandidaten: Invullen van vacatures, waar Westerhof-Demoed in opdracht handelt van een klant. Als een kandidaat reageert op een openstaande positie kan Westerhof-Demoed persoonsgegevens doorsturen naar de klant;

Matchen van kandidaten met toekomstige vacatures. Westerhof-Demoed houdt persoonlijke informatie in het kandidatensysteem (in portefeuille) om de geschiktheid van een kandidaat te kunnen beoordelen voor een toekomstige positie die Westerhof-Demoed gaat invullen;

Uitvoeren van een (vertrouwelijke) zoekopdracht voor een klant. In die gevallen doet Westerhof-Demoed een preselectie en deelt dan een beperkte set persoonsgegevens van een kandidaat met de klant. Als de klant geïnteresseerd blijkt, zal Westerhof-Demoed contact opnemen met de kandidaat voor overleg. Indien dit overleg leidt tot een uitnodiging voor een interview, zal Westerhof-Demoed de overige relevante persoonlijke informatie delen met de klant;

Voor onderzoek dat een klant wil laten uitvoeren. Westerhof-Demoed kan hiervoor een beperkte set persoonlijke informatie gebruiken, zoals bijv. functie en sector; Voor het analyseren of verbeteren van onze diensten, bijv. het verzoek om een online enquête in te vullen.

Westerhof-Demoed zal geen volledig geautomatiseerde kandidaatselectie doen op basis van persoonlijke informatie die wordt ontvangen.  Let op, Westerhof-Demoed is niet verantwoordelijk voor gebruik van persoonlijke informatie van kandidaten door klanten.

  • Referent: om de geschiktheid van een kandidaat beter te kunnen beoordelen, gebruikt Westerhof-Demoed voor het uitvoeren van de diensten in sommige gevallen informatie over en van de referent.

 

Assessment en coaching

Een klant kan vragen om coaching of assessment van een kandidaat. In dat geval verwerkt Westerhof-Demoed persoonlijke informatie van een kandidaat voor het gerechtvaardigd belang van de klant, of in opdracht en volgens de instructies van de klant. Indien zulke coaching of assessments psychologisch onderzoek en resultaten omvatten en Westerhof-Demoed niet in opdracht van de klant deze diensten uitvoert, wordt om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

 

E-mailservice en communicatie

Wanneer een bezoeker, klant of kandidaat zich aanmeldt voor onze e-mail nieuwsbrief of andere onlinecommunicatie, verwerken wij naam en e-mailadres.

Afmelden voor deze berichten kan altijd door te klikken op de knop afmelden in elk bericht.

 

Bewaartermijn 

Westerhof-Demoed verwerkt persoonlijke informatie voor zo lang als nodig is om de diensten te kunnen leveren en de bovengenoemde doelen te bereiken. Na afloop van deze periode wordt de persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd.

 

Rechten: inzage, correctie, dataportabiliteit, bezwaar, verwijdering en klachten

Een kandidaat, klant of referent is niet verplicht om persoonlijke informatie te geven aan Westerhof-Demoed. Dit kan wel betekenen dat Westerhof-Demoed de diensten niet kan uitvoeren.

Toestemming die gegeven wordt, kan op elk moment worden ingetrokken. Ook kan Westerhof-Demoed gevraagd worden te stoppen met het verwerken van persoonsgegevens. Een kandidaat, klant of referent mag altijd weten welke persoonlijke informatie Westerhof-Demoed bewaart. Hij kan om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen, verzoeken om dataportabiliteit van gegevens, bezwaar aantekenen tegen verwerking door Westerhof-Demoed of verwijdering van gegevens vragen. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via info@westerhof-demoed.nl. Een verzoek wordt binnen 4 weken behandeld.

Eventuele klachten over hoe Westerhof-Demoed persoonlijke informatie gebruikt, kunnen ook naar dit adres gestuurd worden. Mocht een klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens benaderd worden.

 

Opslag en beveiliging

Persoonlijke informatie wordt opgeslagen met verschillende applicaties die Westerhof-Demoed bedrijfsmatig gebruikt. Deze data wordt opgeslagen binnen de EU. De applicaties van Westerhof-Demoed worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of onbedoeld gebruik.

 

Derde partijen

Westerhof-Demoed schakelt voor haar dienstverlening in sommige gevallen externe dienstverleners in die persoonlijke informatie van kandidaten en klanten ontvangen. Denk aan externe leveranciers van Westerhof-Demoed voor bijv. kantoorautomatisering, opslag, e-mail en telefoniediensten. Deze externe partijen mogen contractueel de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor die reden, ze moeten die geheimhouden en het is ze niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

 

Algemeen/website

Westerhof-Demoed blijft graag op de hoogte van het aantal website bezoekers. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt daarom geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt bepaalde informatie geanonimiseerd bijgehouden en bewaard: het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Daarvoor gebruikt onze website cookies.

COOKIEBELEID

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Westerhof-Demoed kan dit Privacy Statement periodiek wijzigen. Westerhof-Demoed spant zich in om klanten, kandidaten en referenten hierover te informeren.

Dit Privacy Statement is afgegeven door:

WesWerk BV / Westerhof-Demoed Management Consultants

Kantooradres:

Stadsring 248-250

3811HS Amersfoort

 

WES20180525